Nyt stråtag
Gå til forsiden...
Du er her : Startside - Om os -> Mos på stråtag?

Mos på stråtag?

Mange af de henvendelser vi får, drejer sig om hvorvidt mosset på stråtaget skal fjernes eller ikke. En del af disse husejere har læst, at der bliver anbefalet at lade mosset ligge og overlade fjernelsen til fuglene. Dette mener vi er et dybt bekymrende udsagn og gavner kun én ting, nemlig at skaffe arbejde til tækkemændene ved at tagene skal skiftes hurtigere frem for at reparere og vedligeholde dem. Hovedargumentet er, at mosset er med til at suge fugten ud af taget, men det modsatte er faktisk tilfældet.

I de sidste år har det vakt stor bekymring, især i Tyskland, at tagene begynder at rådne væk allerede få år efter de er nytækket. Der var tale om en ”dræbersvamp”, som antageligt skulle være kommet i rørene i vækstområdet og som kan formere sig ved, at vinden bærer dem fra tag til tag. Producenter fik skylden på grund af manglende rensning af rørene inden aftransport. Der er blevet afholdt mange seminarer vedrørende problemet og man ville til bunds i sagen ved at give den til et teknologisk institut, støttet af det tyske miljøministerium, til nærmere undersøgelse.

 

Ingen "dræbersvamp"

”Der findes ingen dræbersvamp”, var resultatet af undersøgelsen. Der har altid eksisteret mos på taget og algevækst, og panikken er fuldstændig ubegrundet. Problemet opstod udelukkende, fordi stråtag var blevet meget populært og især efter genforeningen skulle mange stråtage i Østtyskland fornyes eller alternative tagbelægninger erstattes med nyt stråtag. Producenterne til Europas tækkemænd kunne ikke følge med og de rør der er blevet leveret havde ikke den nødvendige gennemtørring. Resultatet var, at tagene meget hurtigt fik mosbelægning og algevækst, og da der ikke mentes at være behov for vedligehold af taget allerede efter få år, var problemet forprogrammeret.

 

Mos på stråtag fastholder fugt

Vil man have mange års glæde af sit stråtag er det en god idé lige at læse følgende for at forstå problematikken:
Mos på stråtaget bevirker, at fugten fastholdes i taget og at der dermed ikke finder en udtørring af rørene sted. Mosset blokerer for luftgennemstrømningen imellem rørene og mikroorganismer tumler sig i den fugtige belægning. Mos, alger og bakterier ødelægger rørene og danner hurtigt en kompostmasse. Fugten går dybere og dybere ind i stråtaget og hurtigt opstår der fordybninger og render.

 

Er skaden sket?

Kan man først få en hånd igennem taget og rørene mærkes som et vådt papirhåndklæde er skaden sket. En efterfølgende fjernelse af mosset i den tilstand vil kun bevirke, at man river noget af rørene med ned og taget bliver derfor endnu tyndere og mere sårbar. For at undgå skader på træværket og ”besøg” af mår er en snarlig nytækning uundgåelig.

Problemet med mos på stråtaget bliver ikke bedre af at flere og flere tagetager bliver udbygget til beboelse. Se nærmere her.

Stråtaget skal have luft og det er derfor også vigtigt, at man ikke vælger alt for fine strå, der lukker for luftgennemstrømningen, hvis man vil have glæde af sit stråtag meget længe. Ved fine rør er det vigtigt ikke at få tækket for tykt, max. 30 cm. Mange synes det er flottest med tynde rør, men det kræver, at man altid holder øje med taget for at undgå dannelse af mos.
Vælger man et tykkere 40 cm lag, f.eks. fordi tagfladen er meget høj og det derfor ville se forkert ud med et 30 cm lag, skal man vælge kraftigere strå. Kraftige, lange strå er ofte mere krumme end de tynde, korte og der bliver på naturlig vis sørget for nok luftgennemstrømning, da sol og vind nemmere kan komme imellem rørene.

 

Stråtag: Højre side er nyrenset
Højre side er nyrenset

Vi anbefaler fjernelse af mos på stråtag

Jeg håber, at ovenstående fører til en forståelse for, at det er meget vigtigt at vedligeholde sit stråtag for at undgå en kæmperegning ved nytækning. Vi mener, at det generelt er æstetisk forkert at bruge sprøjtegifte til naturprodukter, da det også belaster miljøet og grundvandet.
Kobberrygninger skulle afhjælpe mosbelægningen, men kobber kan volde skade på metalbindingerne, da kobber og andet metal ikke kan forenes. Kobberrygninger er tilmed meget dyre og står ikke i relation til den klassiske mønning. Fjernelse af mosset kan gøres i forbindelse med lægning af ny mønning, hvor rørene også lige får en afklapsning og tagskægget rettes til. På den måde får du stor glæde af dit stråtag i lang tid.